Nakup nove tehnološke opreme

Podjetje LESTRANS d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, in sicer za nakup novega rezalno cepilnega stroja, premer lesa do 48 cm, ter novega viličarja na elektro pogon, dvižne mase 3 tone.

V našem podjetju večino prihodkov ustvarimo z odkupom in prodajo hlodovine, ukvarjamo pa se tudi s prevozom hlodovine in ostalega blaga po Sloveniji in EU. Ker smo v podjetju zaznali, da na trgu obstaja precejšnje povpraševanje po kvalitetnih drveh, smo se odločili, da nabavimo nov rezalno cepilni stroj, ki nam je omogočil začetek proizvodnje drv, z namenom prekladanja drv pa smo nabavili tudi nov viličar na elektro pogon z nosilnostjo do treh ton. Investicija nam je omogočila zaposlitev dveh novih delavcev na žagi, v skladu s potrebami pa nameravamo zaposlovati tudi v prihodnje

  • Lestrans d.o.o.
  • Cesta Notranjskega odreda 45 A
  • 1386 Stari trg pri Loži